راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

بانک

معاون فناوری و راهبری پروژه‌ها در هلدینگ تفتا عنوان کرد / پایش و نظارت صحیح بر اقدامات و پروژه‌ها با راه‌اندازی سامانه‌های داده‌محور

علیرضا جالینوس، معاون فناوری و راهبری پروژه‌ها در هلدینگ تفتا از راه‌اندازی سامانه‌های داده‌محور با هدف پایش و

بانک مرکزی نحوه ایجاد، فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی را ابلاغ کرد / شش ماه فرصت برای اخذ مجوزهای لازم به نئوبانک‌ها

بانک مرکزی دستورالعمل نحوه فعالیت نئوبانک‌ها را ابلاغ کرد. در دستورالعمل بانک مرکزی فعالیت نئوبانک‌ها به صورت