راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

بانک مرکزی نحوه ایجاد، فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی را ابلاغ کرد / شش ماه فرصت برای اخذ مجوزهای لازم به نئوبانک‌ها

بانک مرکزی دستورالعمل نحوه فعالیت نئوبانک‌ها را ابلاغ کرد. در دستورالعمل بانک مرکزی فعالیت نئوبانک‌ها به صورت مستقل ممنوع و فعالیت آنها منوط به شعب دیجیتال بانک‌ها و با دریافت مجوزی خاص از بانک مرکزی شده است. همچنین طبق این دستورالعمل، واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی مؤسسه اعتباری موظف شده‌ در تمامی رسانه‌ها و تبلیغات، عبارت کامل «عنوان واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی+ نام مؤسسه اعتباری» به همراه نشان تجاری مؤسسه اعتباری را درج کند.

طبق «ضوابط ناظر بر نحوه ایجاد، فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی توسط مؤسسات اعتباری» ارائه خدمات و انجام عملیات بانکی به صورت غیرحضوری و از طریق اینترنت یا سایر بسترهای دیجیتال تحت عنوان‌های مختلف اعم از نئوبانک، شعبه مجازی و سایر موارد مشابه، توسط مؤسسه اعتباری صرفاً در قالب واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی و با شناسه اختصاصی مربوط به آن مجاز است.

همچنین، معرفی واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی در تبلیغات مؤسسه اعتباری به نحوی که واحد مذکور را به‌عنوان یک مؤسسه اعتباری مستقل به ذهن مخاطب متبادر سازد مجاز نیست.

مؤسسه اعتباری موظف است در تبلیغات واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی خود، از نام مؤسسه اعتباری در انتهای عنوان واحد مذکور به طور برجسته استفاده کند و در تمامی رسانه‌ها و تبلیغات، عبارت کامل «عنوان واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی+ نام مؤسسه اعتباری» به همراه نشان تجاری مؤسسه اعتباری را درج کند.

در این بخشنامه، بانک مرکزی نئوبانک‌هایی که تاکنون فعالیت کرده و فعالیت‌های تبلیغاتی انجام داده‌اند را ملزم کرده که دیگر به صورت مستقل از نام تجاری خود استفاده نکنند و در کنار نام خود حتماً نام مؤسسه اعتباری و بانکی که در زیرمجموعه آن قرار دارند را نیز بیاورند.


نحوه ایجاد شعبه دیجیتال


براساس ماده دوم و سوم این بخشنامه، تأسیس واحد دیجیتال منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی و ارائه درخواست به اداره مجوز‌های بانکی بانک مرکزی است.

اداره مجوزها پس از استعلام عملکرد مؤسسه از حیث شاخص‌های سلامت بانکی و کفایت ریسک و رعایت ضوابط ابلاغی مرتبط با سامانه‌های ملی پرداخت انجام خواهد داد و در نهایت آن استعلام‌ها باید به تأیید معاون نظارت بانک مرکزی برسد و پس از تأیید وی مراتب در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به منظور اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی مطرح شود.

در صورت موافقت کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری با ایجاد واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی توسط مؤسسه اعتباری متقاضی، اداره مجوزهای بانکی مراتب را به آن مؤسسه اعتباری اعلام کرده و ضمن اعطای مجوز یک شناسه اختصاصی برای واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی تخصیص می‌دهد.

در این دستورالعمل همچنین تأکید شده که خدمات ارائه‌شده در واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی مؤسسه اعتباری صرفاً باید از طریق سامانه جامع بانکداری متمرکز در بستر مرکز داده مؤسسه اعتباری ارائه شود و ارائه این خدمات از طریق سامانه متمرکز دیگر را ممنوع کرده است.

در این دستورالعمل قید شده که مؤسسه اعتباری مجاز به ایجاد یا تملک شرکت مستقل برای فعالیت واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی خود نیست و اگر مؤسسه اعتباری برای فعالیت واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی خود قصد برون‌سپاری بخشی از خدمات فناوری اطلاعات را داشته باشد، صرفاً می‌تواند از طریق قرارداد مستقیم با شرکت‌ها و پیمانکاران برون‌سازمانی، مشروط به رعایت مفاد دستورالعمل حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات اقدام کند.


چگونگی نظارت بر واحد‌های دیجیتال بانک‌ها


اگر پس از صدور مجوز برای فعالیت واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی، شرایط لازم برای فعالیت از بین برود و مؤسسه اعتباری نیز اقدامی در جهت اصلاح آن انجام ندهد و با گذشت سه ماه پس از اخطار و تداوم نقض مقررات، فعالیت واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی مؤسسه اعتباری تعلیق خواهد شد و در نهایت مؤسسه اعتباری موظف است به مشتریان واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی خود، خدمات لازم را از طریق سایر بسترهای بانکداری الکترونیکی یا به صورت حضوری ارائه دهد.

در این دستورالعمل گفته شده مؤسسات اعتباری که در زمان ابلاغ این ضوابط دارای واحد مشابه با واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی هستند حداکثر شش ماه فرصت دارند که مجوزهای لازم برای واحد مربوطه را اخذ کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.