راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
آرشیو روزانه

26 فروردین 1403

رگ‌تک هوشمند؛ قلب روندهای ۲۰۲۴ فین‌تک

با آغاز سال نو صنایع مختلف سعی می‌کنند با پیش بینی آینده برنامه ریزی جامعی برای رشد خود تبیین کنند. در این گزارش سعی کردیم با بررسی آنچه در سال 2023 گذشت، به موضوعاتی که امسال در صنعت فناوری مالی (فین‌تک) مورد توجه هستند و پیشرفت آن را رقم