راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

تولید محتوا

کارنگ هشتم منتشر شد

هشتمین شماره از هفته‌نامه «کارنگ» با رویکرد اقتصاد نوآوری منتشر شد. در این شماره گفت‌و‌گویی با مهدی شجاری انجام