راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
دسته مطالب مرتبط با

ویدیو

مدیرعامل فردابانک از فشار نهاد ناظر برای ایجاد چسبندگی بیشتر بین بانک و شعبه دیجیتال می‌گوید / اگر بانک در بانک تأسیس شود، نئوبانک نیست

اگر در گذشته قصد افتتاح حساب داشتید باید مدارک خود را جمع‌آوری می‌کردید و به بانک‌ها می‌رفتید تا افتتاح حساب