راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
برچسب

بانکداری سنتی

بررسی مجید کیوان از به‌روز‌ترین نقشه بانکداری باز، مالی باز و داده باز جهان / رونمایی از فردا؛ پیمایش در چشم‌انداز داده‌های باز برای یک جامعه شفاف

«راه پرداخت» در گزارش «به‌روز‌ترین نقشه بانکداری باز، مالی باز و داده باز جهان به ما چه می‌گوید؟ / حرکت به سوی

مصطفی طهماسبی: بانکداری باز و مالی باز شروع به‌کارگیری مفهوم داده باز در نظام بانکداری است / برهم‌زدن رقابت سالم با حضور رگولاتور

«راه پرداخت» در گزارش «به‌‌روز‌ترین نقشه بانکداری باز، مالی باز و داده باز جهان به ما چه می‌گوید؟ / حرکت به سوی

تحلیل پویا پوراعظم از به‌روز‌ترین نقشه بانکداری باز، مالی باز و داده باز جهان / برای حرکت به سوی داده و مالی باز باید رویکرد فعلی عوض شود

«راه پرداخت» در گزارش «به‌روز‌ترین نقشه بانکداری باز، مالی باز و داده باز جهان به ما چه می‌گوید؟ / حرکت به سوی

نگاه استقرائی الینا ملکان به جدیدترین نسخه نقشه بانکداری باز، مالی باز و داده باز جهان / نقش کلیدی قانون‌گذار، دولت و حاکمیت داخلی در مسیر رقابت و نوآوری

«راه پرداخت» در گزارش «به‌روز‌ترین نقشه بانکداری باز، مالی باز و داده باز جهان به ما چه می‌گوید؟ / حرکت به‌ سوی