راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
مطالبی درباره

بانک‌تک

بانک‌تک یکی از ۹ حوزه فین‌تک است؛ منظور از بانک‌تک کسب‌وکارهایی هستند که با کمک فناوری بانکداری را متحول می‌کنند. نئوبانک‌ها یکی از شناخته‌شده‌ترین دستاورد بانک‌تک‌ها هستند. اینجا مطالبی درباره بانکداری، بانک‌ها، فناوری‌های بانکی و بانک‌تک را مشاهده می‌کنید.