راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

دو خبر از سامانه بانکداری متمرکز سینا

ارتقاء نسخه جدید سامانه متمرکز بانکی سینا

سامانه متمرکز بانکی سینا به روز رسانی شد. این سامانه از روز شنبه  8 مرداد ماه در تمامی شعب بانک سینا عملیاتی شد.

مدیریت چک پول در خصوص عملیات خرید و ابطال ایران چک‌های یک میلیون ریالی و تولید و ارسال شماره پیگیری در دستور پرداخت‌های ساتنا در مبداء و درج آن در صورت حساب هر دو طرف تراکنش (مبداء و مقصد) مطابق با دستورالعمل بانک مرکزی از جمله تغییرات ایجاد شده در نسخه جدید است.

ایجاد تغییرات در زیر سیستم کارت اعتباری و رفع مشکلات آن از اهم تغییرات دیگر صورت گرفته در این نسخه اعلام شده است. همچنین به جهت بهینه سازی و افزایش سرعت سامانه، تغييراتی در این نسخه لحاظ گردیده است.

رشد 64 درصدي اسناد صادره سامانه متمرکز بانکي سینا

تعداد اسناد صادره اين سامانه نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشدي معادل 64 درصد برخوردار شده است. همچنين آمار موجود نشان دهنده رشد 3/1 درصدي اسناد صادره توسط سامانه متمرکز بانکي سینا نسبت به ماه قبل از آن است.

اين در حالي است که طبق روال ماههاي گذشته، نسبت صدور اسناد حضوري به کل اسناد از روند کاهشي برخوردار بوده و به 23 درصد کل اسناد در مقابل 77 درصد اسناد غير حضوري شامل اسناد بانکداري الکترونيک و مکانيزه رسيده است.

بيشترين تعداد اسناد صادره را به ترتيب سرپرستي هاي “غرب تهران و کرج”، “شرق تهران و قم”، “خراسان”، “اصفهان و چهارمحال بختياري” و “آذربايجان شرقي و اردبيل” دارا بوده اند. اين در حالي است که بيشترين مبلغ اسناد صادره به ترتيب به سرپرستي هاي “خوزستان”، “گلستان و سمنان”، “شرق تهران و قم”، “غرب تهران و کرج” و “خراسان” اختصاص داشته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.