راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

دو خبر از سامانه بانکداری متمرکز سینا

ارتقاء نسخه جدید سامانه متمرکز بانکی سینا

سامانه متمرکز بانکی سینا به روز رسانی شد. این سامانه از روز شنبه  ۸ مرداد ماه در تمامی شعب بانک سینا عملیاتی شد.

مدیریت چک پول در خصوص عملیات خرید و ابطال ایران چک‌های یک میلیون ریالی و تولید و ارسال شماره پیگیری در دستور پرداخت‌های ساتنا در مبداء و درج آن در صورت حساب هر دو طرف تراکنش (مبداء و مقصد) مطابق با دستورالعمل بانک مرکزی از جمله تغییرات ایجاد شده در نسخه جدید است.

ایجاد تغییرات در زیر سیستم کارت اعتباری و رفع مشکلات آن از اهم تغییرات دیگر صورت گرفته در این نسخه اعلام شده است. همچنین به جهت بهینه سازی و افزایش سرعت سامانه، تغییراتی در این نسخه لحاظ گردیده است.

رشد ۶۴ درصدی اسناد صادره سامانه متمرکز بانکی سینا

تعداد اسناد صادره این سامانه نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشدی معادل ۶۴ درصد برخوردار شده است. همچنین آمار موجود نشان دهنده رشد ۳/۱ درصدی اسناد صادره توسط سامانه متمرکز بانکی سینا نسبت به ماه قبل از آن است.

این در حالی است که طبق روال ماههای گذشته، نسبت صدور اسناد حضوری به کل اسناد از روند کاهشی برخوردار بوده و به ۲۳ درصد کل اسناد در مقابل ۷۷ درصد اسناد غیر حضوری شامل اسناد بانکداری الکترونیک و مکانیزه رسیده است.

بیشترین تعداد اسناد صادره را به ترتیب سرپرستی های “غرب تهران و کرج”، “شرق تهران و قم”، “خراسان”، “اصفهان و چهارمحال بختیاری” و “آذربایجان شرقی و اردبیل” دارا بوده اند. این در حالی است که بیشترین مبلغ اسناد صادره به ترتیب به سرپرستی های “خوزستان”، “گلستان و سمنان”، “شرق تهران و قم”، “غرب تهران و کرج” و “خراسان” اختصاص داشته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.