راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

برنامه زنده

اینجا ویدئوی برنامه‌های زنده اینستاگرام راه پرداخت با متخصصان و کارشناسان ارشد فناوری‌های مالی ایران را مشاهده می‌کنید. همچنین متن چکیده گزارش این لایوها را از اینجا در راه پرداخت ببینید.