راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

مخابرات

بانکدارها در AT&T

شرکت بزرگ مخابراتی AT&T به دنبال استخدام بانکدارهایی است که بتوانند در این شرکت به عنوان مشاور مالی مشغول به…