راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

محمدجواد صمدی

ققنوس 1400

آموزش و فرهنگ‌سازی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری دفترکل توزیع‌شده، همیشه یکی از فعالیت‌های بنیادین ققنوس بوده و…