راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

راه اندازی اینترنت بانک حقوقی در بانک انصار

اینترنت بانک حقوقی انصار که قادر است خدمات کامل مالی موردنیاز شخصیت های حقوقی نظیرشرکت ها وهمچنین موسسات دارای حساب های مشترک را فراهم کند، راه اندازی شد.

کمیته طراحی محصول بانک انصار طرح راه اندازی اینترنت بانک حقوقی ومشترک در بانک انصار را تصویب کرد. این طرح به منظور توسعه خدمات الکترونیکی بانک انصار در سال جدید، تصویب شده تا از این پس شرکت ها و موسسات دارای حساب مشترک و چندامضایی در این بانک نیز قادر باشند از خدمات الکترونیکی متنوع وکامل این بانک نظیر شخصیت های حقیقی، بهره مند شوند.

سیدحمیدخالقی مدیرکل بازاریابی و تبلیغات بانک انصار طی گفتگویی اظهار داشت مشتریان فوق با مراجعه به هریک ازشعب بانک می تواننداز این خدمت جدید استفاده نمایند. با اجرای این محصول کاربران شرکتی قادرخواهند بودتا ازکارتابل مجازی و اطلاع کامل از ریز عملیات، ایمنی محیط نقل و انتقال وجوه و پشتوانه های نیرومند امنیتی شبکه نیز برخوردارشوند. مدیرکل بازاریابی و تبلیغات افزود: ظرفیت های بالای اینترنتی و الکترونیکی بانک انصار زمینه خلاقیت های کنونی را در توسعه خدمات الکترونیک فراهم کرده است و این خدمات در آینده مشتریان بانک را در صرفه جویی هرچه بیشتر در وقت، انرژی و کسب سود مطلوب، آسوده خاطر خواهد کرد.

منبع: بانک انصار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.