راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
برچسب

محمدحسین کاشی

همکاری سداد با وزارت صمت در پروژه سامانه شفافیت فروشگاهی / از طراحی برنامه کارت‌خوان با قابلیت ثبت موجودی و قیمت خریدوفروش کالا

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد از قابلیت جدید کارت‌خوان‌های این شرکت در چهارچوب سامانه شفافیت فروشگاهی در