راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

محمد ابراهیم مقدم

اجرا با فهم مشترک

بانکداری امروز با سرعتی غیرقابل باور به سوی مجازی شدن پیش می‌رود و در این مسیر با به‌کارگیری انواع خدمات بانکداری…