راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

مجمع

مدیرعامل به‌پرداخت ملت در مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام این شرکت مطرح کرد / حفظ و ارتقای جایگاه برتر به‌پرداخت در سطوح ملی و بین‌المللی

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت به‌پرداخت ملت به ریاست محمدجعفر زیوری، نماینده گروه فناوران هوشمند بهسازان