راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

علی چهارلنگی

سه‌چهارم بانک‌ها و ارائه‌دهندگان سرویس‌های مالی در جهان در تکاپوی دستیابی به رایانش کوانتومی هستند / سرنوشت‌ساز صنایع داده‌محور

علی چهارلنگی، مدیرعامل فناوران اطلاعات انصار / این یادداشت با رویکرد آینده‌پژوهی سرویس‌های پیشرفته‌ فناوری اطلاعات