راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

رئیس جمهور

رئیس جمهوری دلیل اختلال اینترنت را توضیح داد / مشکل اینترنت توسعه نیافتن زیرساخت در دولت‌های گذشته است

رئیس جمهوری امروز (۷ شهریور) در نشست خبری خود در پاسخ به علت کاهش کیفیت و سرعت اینترنت در یک سال گذشته اعلام کرد که دلیل اصلی این موضوع، توسعه پیدا نکردن زیرساخت‌ها در سنوات گذشته است. سرعت و کیفیت اینترنتدر یک سال گذشته و مخصوصا