راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
برچسب

اپلیکیشن حسابداری شخصی نیوُ

با استفاده از نیوُ، بدون نیاز به دانش حسابداری، به راحتی می‌توانید درآمدها و هزینه‌هایتان را بررسی کنید، برای آن‌ها بودجه‌بندی کنید، بر روند پس اندازهایتان نظارت داشته باشید و از طلب‌ها و بدهی‌هایتان با یادآورهای هوشمند اطلاع پیدا کنید.

+ از اینجا درباره نیوُ بیشتر بدانید.

آخرین خبرهای نیوُ را هم در ادامه ببینید.