ولث‌تک (WealthTech)

انتخاب سردبیر اینشورتک (InsurTech) رگ تک (RegTech) فین‌تک (FinTech) ولث‌تک (WealthTech) یادداشت

اینشورتک، ولث‌تک و رگ‌تک؛ بخش‌های دیده‌نشده فین‌تک / فین‌تک را اغلب با حوزه پرداخت و بانکداری می‌شناسیم، اما در خدمات مالی نباید از اینشورتک، ولث‌تک و رگ‌تک غافل شویم

/* ]]> */