راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

بررسی عملکرد شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در سه ماه گذشته / رشد متوالی در شاخص‌های درگاه پرداخت اینترنتی

شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در سه ماه منتهی به آذرماه 1401 در مؤلفه مبلغ تراکنش‌های اینترنتی 4.74 رشد و چهار رتبه صعود کرد و در مؤلفه سهم مبلغی درگاه‌های پرداخت اینترنتی در آذرماه 1401 نسبت به شهریور 0.28 درصد بیش‌تر شد و جایگاه خود را در این رتبه‌بندی از 9 به هشت رساند تا رشد مستمر در شاخص‌های مرتبط با درگاه پرداخت اینترنتی را تجربه کند.

شهریورماه 1401 پرداخت الکترونیک سپهر در میان 12 شرکت پرداختی با 3.53 درصد در جایگاه هشتم شاخص مبلغ تراکنش‌های درگاه پرداخت اینترنتی قرار داشت، این شرکت ماه بعد مصادف با مهرماه 1401، سهم خود را 1.63 درصد افزایش داد و رتبه ششم جدول را از آن خود کرد. سی روز بعد در آبان‌ماه هم این روند صعودی متوقف نشد و پرداخت الکترونیک سپهر با 2.65 درصد رشد مبلغی دو پله دیگر هم صعود کرد و چهارمین پی‌اس‌پی این شاخص شد.

بر اساس آخرین گزارش شاپرک در آذرماه 1401 اینشرکت در جایگاه چهارم باقی ماند  اما 0.46 درصد رشد تجربه کرد.

 به‌موازات روند صعودی مبلغ تراکنش‌های درگاه پرداخت اینترنتی پرداخت الکترونیک سپهر، تعداد تراکنش‌های شرکت در مسیر رشد قرار گرفت؛ در شهریور 1401 سهم پرداخت الکترونیک سپهر از تعداد تراکنش‌های درگاه‌های پرداخت الکترونیکی رقمی معادل  0.59 درصد برآورد شده بود و این رقم در گزارش آخر شاپرک به عدد 0.87 درصد رسیده بود. به سبب این تغییر 0.28 درصدی رتبه پرداخت الکترونیک سپهر یک پله افزایش پیدا کرد.

همچنین شرکت پرداخت الکترونیک سپهر موفق شد از مهرماه تا آبان 1401سهم خود از مبلغ تراکنش‌ها را 0.61 درصد افزایش دهد و در مؤلفه تعدادی 0.08 رشد کند.

پرداخت الکترونیک سپهر مهرماه 1401 در مؤلفه مبلغی 3.50 درصد سهم بازار داشت و باگذشت سی روز این رقم را به 4.02 رساند و 0.52 درصد رشد کرد. پرداخت الکترونیک سپهر در ماه بعد؛ این شاخص را با رشد 0.61 درصدی به عدد 4.11 رساند  و بدین ترتیب توانست سه ماه صعودی را سپری کند.

پرداخت الکترونیک در شاخص تعدادی تراکنش‌ها هم به همین منوال پیش رفت؛ مهرماه سال 1401، پرداخت الکترونیک سپهر عدد 1.38 را در مؤلفه تعدادی به خود اختصاص داده بود، ماه بعد شرکت این عدد را با 0.06 درصد افزایش به عدد 1.44 رساند و در آذرماه هم 0.02 درصد رشد کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت