راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
برچسب

پی پاد

بررسی امنیت شرکت‌های پرداخت در گفت‌وگو با مدیر امنیت پرداخت الکترونیک پاسارگاد / امنیت پی‌اس‌پی‌ها مانند بندبازی در شرایط طوفانی است

با توجه به رشد روزافزون فناوری و حضور مؤثر اینترنت و راهکارهای هوشمند به‌عنوان یک امر بدیهی در زندگی، روش‌های