راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
برچسب

شرکت فرابوم

راهکارهای توسعه بانکداری باز در ایران در نمایشگاه الکامپ بررسی شد / نظام بانکداری ایران همچنان در نسل اول بانکداری باقی مانده است

پنل راهکارهای توسعه بانکداری باز در سومین روز از نمایشگاه الکامپ در سالن 8-9 با حضور مصطفی طهماسبی مدیرعامل سنباد،