راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
برچسب

رویداد رگ‌تک ایران

رویداد رگ‌تک ایران توسط کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار برگزار می‌شود. اولین دوره رویداد رگ‌تک در چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸ برگزار شد؛ دومین دوره نیز بعد از چهار سال وقفه به دلیل کرونا و مسائل دیگر، ۱۰ خردادماه سال ۱۴۰۲ برگزار شد. این رویداد در ادامه به صورت مرتب برگزار می‌شود و محلی برای بررسی آخرین وضعیت اکوسیستم رگ‌تک ایران است.