راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

توسعه نرم افزار

IFRS چیست؟

استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS)، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیئت…