برچسب -بانک حکمت ایرانیان

به‌منظور ارتقاء منزلت اجتماعی و بهبود معیشت کارکنان نیروهای مسلح مؤسسه مالی و اعتباری ایرانیان با کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد. در ادامه با توجه به سیاست‌های اقتصادی کشور و بحث خصوصی‌سازی و متعاقب آن ایجاد بانک‌های خصوصی در کشور تمهیدات موردنیاز به عمل آمده و مجوز تبدیل مؤسسه مالی و اعتباری به بانک حکمت ایرانیان از بانک مرکزی دریافت شد تا در راستای اهداف فوق‌ و فراتر از آن به‌عنوان یک مؤسسه پولی نقش خود را در چرخه اقتصادی کشور و همچنین ارائه خدمات بانکی به هم‌وطنان عزیز ایفا کند. ازاین‌رو بانک حکمت ایرانیان در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۸۹ تأسیس شد.

هم‌اکنون عباس عسگر زاده مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان است.

+ از اینجا درباره بانک حکمت ایرانیان بیشتر بدانید.

آخرین خبرهای بانک حکمت ایرانیان را هم در ادامه ببینید.