راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

اینوتکنیک

دبیر رویداد اینوتکنیک در افتتاحیه این رویداد عنوان کرد / ایجاد پیوند میان صنعت و دانشگاه و ارائه راهکارهای هوشمندانه

علی عبداللهی، عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی انفورماتیک و دبیر رویداد اینوتکنیک در ابتدای اولین رویداد از سلسله‌رویدادهای