راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

ارزیابی ریسک

واکنش IMF به تحریم سیف

صندوق بین‌المللی پول درباره تحریم‌های آمریکا، در بیانیه‌ای ادامه روند همکاری متعارف خود با «سیف و بانک مرکزی ایران»…