راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

آرش بابایی

آرش بابایی دانش آموخته مهندسی سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه صنعتی شریف است که در طول سابقه قریب به ١٠ ساله حضور خود در صنعت بانکداری کشور، معاونت طرح و برنامه و همچنین معاونت پشتیبانی و عملیات شرکت توسن را در کارنامه خود دارد. او در حال حاضر مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا است.

آرش بابایی مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره ارتباط فردا شد

آرش باباییمعاون سابق شرکت توسن مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره ارتباط فردا شد. او دانش آموخته مهندسی سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه صنعتی شریف است که در طول سابقه قريب به ١٠ ساله حضور خود در صنعت بانکداری کشور، معاونت طرح و برنامه و همچنین معاونت