راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

EMVCo نشانه پرداخت QR منتشر کرده است

روز گذشته EMVCo نشانه پرداخت QR توسعه داد که فروشندگان می‌توانند با استفاده از آن به افراد بگویند که پرداخت‌های موبایلی که با مشخصات پرداخت کد QR سازمان EMVCo منطبق است را پذیرش می‌کنند.

درواقع هدف از ارائه این نشانه‌ها، کمک به توسعه بیشتر پذیرش و تعامل‌پذیری جهانی است.

این اقدام EMVCo به دنبال معرفی مجموعه مشخصات کد QR بود که سازمان سال گذشته منتشر کرد و هر دو بخش مصرف‌کننده و پذیرنده را پوشش می‌داد.

در بخش مصرف‌کننده، فرد می‌توانست کد را روی صفحه موبایلش نشان دهد و پذیرنده با یک اسکنر چشمی آن را بخواند و در بخش پذیرنده هم، پذیرنده می‌توانست کد QR مربوطه را نشان دهد و مصرف‌کننده با استفاده از موبایلش کد ارائه‌شده توسط فروشنده را بخواند.

این نشانه پرداخت QR هم می‌تواند به‌عنوان نشانگر اپلیکیشن روی موبایل مصرف‌کننده قرار داشته باشد تا هنگام شروع تراکنشی که مصرف‌کننده کد QR را به پذیرنده نشان می‌دهد، مورد استفاده قرار بگیرد.

منبع: NFC World

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت