راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور اعلام شد

بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور را به بانک‌ها ابلاغ کرد. اشخاص محجور اشخاصی هستند که به موجب قانون از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند.

طبق بخش‌نامه صادره از بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف‌اند به منظور پایش مستمر ارباب‌رجوع در فرآیند شناسایی معمول و نیز ارزیابی ریسک برقراری تعاملات کاری با آن‌ها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب‌رجوع اقدام نمایند. در این میان، تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور اعم از اشخاص کمتر از «۱۸» سال تمام، مجانین و اشخاص غیررشید که به موجب ماده «۷۰» آیین‌نامه مذکور ارائه هرگونه خدمات که کاربرد آن‌ها صرفاً در فعالیت‌های تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهدآور است، به اشخاص یادشده ممنوع است از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

اگرچه برای تعیین سطح فعالیت مشتریان، آگاهی از اطلاعات اقتصادی از جمله اطلاعات شغلی، درآمدهای حاصل از شغل، درآمدهای غیر شغلی و نیز اطلاعات عملیات تجاری آن‌ها نقش کلیدی دارد، لیکن تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور، به جهت محدود بودن اقلام اطلاعات اقتصادی آن‌ها با سهولت و سرعت بیشتری قابل انجام است. با عنایت به مراتب مذکور و در اجرای تبصره «۱» ماده «۱۱۲» آیین‌نامه یادشده، مقرراتی با عنوان «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» تدوین شد و در جلسه هیئت عامل محترم بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت.

دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری مشتمل بر الزامات مهمی است که از جمله اهم آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ارائه خدمات بانکی اعم از اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری، افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری با یا بدون دسته‌چک و خرید و فروش ارز اعم از نقدی و حواله‌ای به اشخاص محجور مجاز نیست. اجاره صندوق امانات به اشخاص کمتر از «۱۸» سال نیز ممنوع گردیده است.
  • مؤسسه اعتباری، مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و یک حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی به نام هر شخص محجور نیست.
  • افتتاح حساب سپرده به صورت مشترک با اشخاص محجور مجاز نیست.
  • افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی به نام هر شخص محجور مجموعاً در بیش از ۲ مؤسسه اعتباری مجاز نیست و بانک مرکزی شرایط اجرای آن را از طریق سامانه سیاح فراهم می‌نماید.
  • اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حساب‌های سپرده اشخاص کمتر از «۷» سال تمام ممنوع است. اختصاص ابزار پرداخت به حساب‌های سپرده اشخاص بالاتر از «۷» سال تمام تا «۱۱۲» سال تمام و نیز مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از «۱۸» سال تمام فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است.
  • مؤسسات اعتباری و شرکت‌های خدمات پرداخت باید امکان پذیرش ابزارهای پرداخت اشخاص محجور در پذیرندگان اصنافی که بانک مرکزی مشخص می‌نماید را محدود کنند.
  • مؤسسات اعتباری باید رویه‌هایی را اتخاذ نمایند که پس از رفع حجر، بلافاصله نسبت به خلع سمت نماینده قانونی اقدام و زمینه برای بهره‌برداری مستقیم مشتری از خدمات بانکی فراهم گردد. سلب حق برداشت از حساب‌های سپرده‌ای که توسط مادر افتتاح شده‌اند باید پس از رسیدن مشتری به سن (۱۸) سال تمام صورت پذیرد.
توضیح تصویر: حدود مقرر در دستورالعمل مذکور برای برداشت از طریق ابزارهای پرداخت

علاوه بر آن، آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت حضوری از کلیه حساب‌های سپرده متعلق به هر شخص محجور روزانه مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال و ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال است. در صورت درخواست دارنده حق برداشت از حساب سپرده شخص محجور مبنی بر ضرورت برداشت وجه حضوری بیش از آستانه‌های مجاز تعیین‌شده، برداشت وجه منوط به تکمیل قسمت «بابت» در فرم‌های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر ارتباط وجوه مورد تقاضا برای برداشت، با منافع شخص محجور است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.