راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

گزارش اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ شاپرک منتشر شد / رشد ۷.۲ درصدی تعداد تراکنش‌ها نسبت به فروردین

گزارش اقتصادی اردیبهشت‌ماه شاپرک (شماره ۷۱) منتشر شد. باتوجه به این گزارش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، بالغ‌بر ۳۰۲۱ میلیون تراکنش با ارزش ۴۸۰۱ هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به ماه قبل رشد ۷/۲۰ درصدی در تعداد و ۱۶/۹۳ درصدی در ارزش ریالی داشته است.

مقایسه آمار ماهانه تراکنش‌های شاپرک

باتوجه به جدول زیر تراکنش‌های اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به نسبت ماه مشابه سال ۱۳۹۹ از نظر تعدادی ۱۵/۹۲ درصد و از نظر ریالی ۲۰/۷۱ درصد رشد داشته است.

مقایسه آمار تراکنش‌های شاپرک نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹

طبق این گزارش تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به فروردین‌ماه رشد ۰/۳۲ درصدی را تجربه کرده‌اند که به‌نظر می‌رسد سبب این تغییر، افزایش ۰/۰۷ درصدی تعداد ابزار کارت‌خوان فروشگاهی است. ابزارهای پذیرش اینترنتی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به فروردین‌ماه رشد ۱/۴۸ درصدی را تجربه کرده‌اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش ۰/۷۰ درصدی همراه بوده است.

مقایسه تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در اردیبهشت ۱۴۰۰نسبت به ماه گذشته

آمار سهم بازار هر یک از ابزارها در جدول زیر آورده شده است.

مقایسه سهم تعدادی هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی از کل ابزارهای بازار، اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

سهم تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش شاخص دیگری است که در شکل زیر توضیح داده شده است. همانطور که مشخص است کارت‌خوان‌های فروشگاهی با سهم ۸۹/۸۹ درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزارهای پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

سهم هر یک از ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش‌ها، اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

گزارش شاپرک نشان می‌دهد که متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، ۲۳۷ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۱۵/۲۲ واحدی (۶/۸۶) درصدی را تجربه کرده است. بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارت‌خوان فروشگاهی است. در اردیبهشت‌ماه متوسط تعداد تراکنش‌های اینترنتی با افزایش ۱۳/۸۹ درصدی از ۱۰۸ تراکنش در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ به ۱۲۲ تراکنش رسیده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی ۷۵ تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با افزایش ۲/۲۶ واحدی همراه بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارت‌خوان فروشگاهی نیز با ۱۷/۸۱ واحد افزایش نسبت به فروردین‌ماه ۱۴۰۰ به ۲۸۱ عدد در اردیبهشت‌ماه رسیده است.

شاخص متوسط مبلغ تراکنش‌ها به‌ازای هر ابزار پذیرش فعال سیستمی، اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌های ابزار کارت‌خوان فروشگاهی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته به ترتیب کاهش ۰/۳۰ و کاهش ۰/۱۶ درصدی داشته است. تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به گذشته به ترتیب افزایش ۰/۴۲ و افزایش ۰/۱۸ درصدی را تجربه کرده‌اند. در بررسی تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی نیز کاهش ۰/۱۲ درصدی در تعداد تراکنش‌ها و کاهش ۰/۰۲۷ درصدی در مبلغ تراکنش‌ها مشهود است.

مقایسه سهم مبلغی و تعدادی تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش، اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

عملکرد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و بانک‌ها


به ترتیب شرکت‌های پرداخت الکترونیک سامان، به‌پرداخت ملت، تجارت الکترونیک پارسیان و آسان پرداخت پرشین بیشترین سهم را از نظر تعداد تراکنش‌ها در اردیبهشت‌ماه سال جاری داشتند.

طبق جدول زیر شرکت‌های پرداخت الکترونیک سامان، به‌پرداخت ملت، تجارت الکترونیک پارسیان و کارت اعتباری ایران‌کیش بیشترین سهم را از نظر مبلغ تراکنش‌ها در اردیبهشت‌ماه سال جاری داشتند.

در حوزه عملکرد بانک های کشور، بانک‌های ملت، ملی ایران، صادرات، سپه و پارسیان بیشترین سهم را از نظر تعداد تراکنش‌ها در اردیبهشت‌ماه سال جاری داشتند.

به ترتیب بانک‌های ملت، ملی ایران، صادرات، کشاورزی و تجارت بیشترین سهم را از نظر مبلغ تراکنش‌ها در اردیبهشت‌ماه سال جاری داشتند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.