راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

سقف کارت‌به‌کارت روزانه بانک‌ها از طریق ابزارهای مختلف چقدر است؟

پس از شیوع ویروس کرونا بانک مرکزی تصمیم گرفت سقف انتقال وجه کارت‌به‌کارت را افزایش دهد. بانک مرکزی در ابتدا در اطلاعیه خود سقف انتقال وجه در خودپردازها، اینترنت بانک و موبایل بانک را تا پنج میلیون تومان اعلام کرد، اما پس از آن مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از افزایش سقف انتقال وجه کارت‌به‌کارت تا ۱۰ میلیون تومان خبر داد.  

در این گزارش به این موضوع پرداختیم که سقف انتقال وجه کارت‌به‌کارت داخلی از طریق ابزارهای مختلف مانند دستگاه خودپرداز، اینترنت‌ بانک، همراه بانک و پین پد شعبه در هر بانک چقدر است؟

۱. بانک آینده

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌ پرداختی: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۲. بانک اقتصاد نوین

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: یک میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۳. بانک انصار

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: ۳ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۴. بانک ایران زمین

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: یک میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۵. بانک پارسیان

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: ۳ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۶. بانک پاسارگاد

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: یک میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۷. پست بانک

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: ۳ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۸. بانک تجارت

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: یک میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۹. بانک توسعه و تعاون

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: ۳ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۱۰. بانک حکمت ایرانیان

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: یک میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۱۱. بانک خاورمیانه

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: ۳ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۱۲. بانک دی

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: ۱ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۱۳. بانک رفاه کارگران

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: ۳ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۱۴. بانک سپه

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: یک میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۱۵. بانک سامان

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: یک میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۱۶. بانک سرمایه

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: ۳ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۱۷. بانک سینا

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: یک میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۱۸. بانک شهر

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: یک میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۱۹. بانک صادرات

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: ۳ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۲۰. بانک صنعت و معدن

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: یک میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۲۱. بانک قرض‌الحسنه رسالت

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: یک میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۲۲. بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: یک میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۲۳. بانک مهر اقتصاد

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: یک میلیون تومان
   از مبدا بانک مهر اقتصاد، تنها می‌توانید به مقصد کارت‌های همین بانک، کارت‌به‌کارت کنید و دلیل آن هم این است که این بانک عضو شبکه شتاب نیست. 
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۲۵. بانک قوامین

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: ۳ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۲۶. بانک کارآفرین

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: یک میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۲۷. بانک کشاورزی

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: ۳ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۲۸. بانک گردشگری

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: ۳ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۲۹. بانک مسکن

 1. سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 2. سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: یک میلیون تومان
 3. سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۳۰. بانک ملت

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: یک میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۳۱. بانک ملی

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: ۳ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۳۲. موسسه اعتباری توسعه

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: یک میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۳۳. موسسه اعتباری کوثر

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: یک میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۳۴. موسسه اعتباری ملل

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: ۳ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

۳۵. موسسه اعتباری نور

 • سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی در روز: ۳ میلیون تومان
 • سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان
3 نظرات
 1. کاربر بانکی می‌گوید

  سلام چرا اطلاعات صندوق کارآفرینی امید درج نشده است؟

  *سقف انتقال وجه در خودپرداز، درگاه اینترنتی و همراه بانک در روز: ۱۰ میلیون تومان
  *سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌ پرداختی: ۱۰ میلیون تومان
  *سقف انتقال وجه از طریق پین پد شعبه: ۱۵ میلیون تومان

 2. حمید موسوی می‌گوید

  چرا بانک ایران و ونزوئلا رو ننوشته اید؟

 3. ناشناس می‌گوید

  اطلاعاتتون غلطله ملت که ۳ تومن میباشد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.