راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

در جلسه بررسی‌های راهبردی حوزه پول و بانک مطرح شد / ناترازی در صورت‌های مالی بانک‌ها و پیامدهای آن

پنجمین جلسه از سلسله کرسی‌های بررسی‌های راهبردی در حوزه پول و بانک در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در پنجمین نشست از سلسله کرسی‌های بررسی‌های راهبردی در حوزه پول و بانک، اعضای کرسی ضمن بررسی ابعاد بروز ناترازی در صورت‌های مالی بانک‌ها، پیامدهای گذشته و آتی و همچنین علل و ریشه‌های آن را موردبحث قرار دادند و در نهایت در خصوص الزامات تقنینی و اجرایی بهبود وضعیت نظام بانکی به گفت‌وگو و تبادل‌نظر پرداختند.

در این نشست اکثر صاحب‌نظران پس از تأیید وجود شکاف دارایی-بدهی در برخی از بانک‌های کشور، به این نتیجه رسیدند که ناترازی مربوطه می‌تواند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر حجم نقدینگی، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و بالا بودن نرخ بهره حقیقی تأثیرگذار باشد.

همچنین برخی کارشناسان بر این موضوع تأکید داشتند که ناترازی مربوطه توانسته است از کانال تنگنای مالی و نرخ بهره بالا بر عمق رکود اقتصادی نیز اثر بگذارد. البته اکثر اعضا بر این باور هستند که ضعف نظارتی، بدهی دولت به شبکه بانکی و مداخلات آن در شبکه بانکی نقش پررنگی در شکل‌گیری، تداوم و تشدید شکاف دارایی-بدهی بانک‌های مزبور داشته‌اند.

در ادامه این نشست الزامات تقنینی و اجرایی بهبود نظام بانکی مورد بازبینی قرار گرفت ومطرح شد که وقوع تورم بالا نمی‌تواند ناترازی موجود را مرتفع کند و ازاین‌رو، باید برنامه‌های عملیاتی دیگری برای بهبود وضعیت نظام بانکی در نظر گرفته شود که از آن جمله می‌توان به طرح نجات مالی از بیرون (bail-out) اشاره کرد.

همچنین مطرح شد که طرح نجات مالی از بیرون در بسیاری از کشورها برای تداوم حیات و افزایش کارآیی نهادهای مالی که در شرایط خاص اقتصادی در کوتاه‌مدت دچار مشکلات مالی شده‌اند مورداستفاده قرار گرفته است.

در پایان این نشست، با توجه به روند مباحث مطرح‌شده مقرر شد در جلسه آتی پس از ارزیابی «مزایا و معایب نجات مالی از بیرون (bail-out)»، سایر رویکردهای عملیاتی و الزامات تقنینی و اجرایی برای بهبود وضعیت نظام بانکی مورد تبادل‌نظر صاحب‌نظران پولی و بانکی قرار گیرد و در نهایت با استفاده از نکته نظرات مطروحه، راهکارهای سیاستی به‌روز و کارآمدی استخراج شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.