راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

موسسه مالی و اعتباری صالحین

بانک آینده متولد شد

براساس مصوبه اسفند ماه سال ۹۰ شورای پول و اعتبار مقرر گردید «بانک تات» با موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس صالحین…