راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

علی کرمانشاه

درباره انواری در گفت‌وگو با علی کرمانشاه، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف / مدرسه عالی کامپیوتر، یک نهاد توسعه‌ای

علی کرمانشاه، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، مدرسه عالی کامپیوتر را یک نهاد توسعه‌ای…