راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

علی نوری

تمرکز بیشتر گروه فن‌آوا روی کسب‌وکارها و تکنولوژی‌ها / نگاهی به دستاوردهای هلدینگ فن‌آوا در سال 97 و برنامه‌های آن در سال آینده

یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های گروه فن‌آوا در سال آینده، ارائه خدمات جدید در حوزه پرداخت الکترونیکی و فناوری‌های نوین…