راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

طنز

از هر طرف که رفتم

در یکی از پیچ‌های اقتصادی به سر می‌بریم و خیلی‌ها سردرگم و بسیاری در گیرودار دادگاه هستند. در شرایطی که شفافیتی در…