راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

حمیدرضا نورصالحی

60 قدم تا ژتونایزیشن

حمیدرضا نورصالحی؛ مشاور و طراح سیستم‌های پیشرفته علم و فن‌آوری / راه‌اندازی سامانه 60 در بانک ملی بهانه‌ای شد تا یک…