راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
برچسب

حسین اسلامی

در نشست خبری سازمان نصر تهران درباره روز فناوری اطلاعات و نمایشگاه الکامپ مطرح شد / طراحی متفاوت سازمان نصر برای ساختار الکامپ ۱۴۰۲

نشست خبری روز فناوری اطلاعات، نمایشگاه الکامپ و گزارش عملکرد سازمان نصر تهران در سال جاری با حضور حسین اسلامی،