راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

جامعه بدون سکه

کره جنوبی می‌خواهد coinless society شود

کره جنوبی از امروز طرحی را به مرحله اجرا گذاشته است که در صورت موفقیت‌آمیز بودن آن می‌تواند زمینه حذف سکه در مبادلات اقتصادی این کشور را فراهم سازد. به عبارتی کره می‌خواهد به یک جامعه بدون سکه یا coinless society تبدیل شود. به گزارش ایرنا،…