راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

به گزارش راه پرداخت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ایران، هیات وزیران بنا به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و به استناد بند (هـ) ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۳۵۱ – تصویب نمود:

سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به مبلغ بیست و هشت هزار میلیارد (۲۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال افزایش می یابد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.