راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

بانک مرکزی در راستای‌هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت الکترونیک چه کرده است

بانک مرکزی با انتشار متنی در وب‌سایت خود از خدمات خود به طرح هدفمندی یارانه‌ها گفته است. در بخشی از این نوشته در مورد بانکداری و پرداخت الکترونیک گفته شده است که بانک مرکزی در طول اجرای طرح موفق به گسترش فرهنگ عمومی استفاده از ابزارهای نوین بانکی به دلیل رویکرد متمرکز نمودن پرداخت‌ها در نظام بانکداری الکترونیک شده است. همچنین کاهش میل به نقدینه خواهی اشخاص از طریق انجام پرداخت‌ها به وسیله کارت‌های الکترونیک به جای وجوه نقد و بهبود ضریب فزاینده نقدینگی از دستاوردهای بانک مرکزی در طول اجرای طرح عنوان شده است.

متن کامل این اعلان رسانه‌ای در ادامه آمده است:

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: هدفمند کردن یارانه‌ها از اهداف هفتگانه تعیین شده در طرح تحول اقتصادی است که از آن به عنوان برنامه اصلاح اقتصادی یاد می‌شود. در این می‌ان، شبکه بانکی و در راس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سیاستگذار پولی و بانکی و ناظر بر بانک‌ها و موسسات اعتباری تمام تلاش خود را برای اجرای هرچه بهتر این «جراحی بزرگ اقتصادی» به کار بسته است.

از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محورهای متنوع «مطالعاتی»، «مهارتورم ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها»، «فرهنگ سازی»، «توزیع مناسب خدمات در شبکه بانکی»، «ارایه خدمات گسترده بانکی به شهروندان» خدمات شایسته‌ای به این انقلاب بزرگ اقتصادی نموده است که بخشی از این موارد به شرخ ذیل می‌باشد:

 مطالعاتی:

حضور توانمند در کلیه مراحل مطالعاتی، تجربی و برنامه ریزی در اجرای قانون.

اتخاذ نگاهی جامع و دقیق در شبیه سازی تحولات اقتصادی پس از اجرای قانون و ارایه راه کارهای مقتضی.

تدوین پیش نویس «بسته سیاست‌های پولی متناظر قانون هدفمندی یارانه‌ها» و مشارکت کار‌شناسی در تدوین بسته‌های سیاستی مرتبط.

 مهار تورم:

رفع نگرانی‌های وقوع تورم ۵۰ درصد و بالا‌تر پیش بینی شده توسط برخی از محققان اقتصادی با اجرای تدابیر ویژه و جلوگیری از بروز کمبود نقدینگی در جامعه پس از افزایش اسمی ابعاد اقتصادی.

موفقیت چشم گیر در مهار تورم طییعی ناشی از اجرای بزرگ‌ترین برنامه اصلاح قیمت‌های نسبی در اقتصاد.

 فرهنگ سازی:

گسترش فرهنگ عمومی استفاده از ابزارهای نوین بانکی به دلیل رویکرد متمرکز نمودن پرداخت‌ها در نظام بانکداری الکترونیک.

کاهش میل به نقدینه خواهی اشخاص از طریق انجام پرداخت‌ها به وسیله کارت‌های الکترونیک به جای وجوه نقد و بهبود ضریب فزاینده نقدینگی.

 توزیع مناسب خدمات در شبکه بانکی:

منحصر نبودن حساب‌های خانوار‌ها در یک بانک و کسب تجربه تعامل گروهی کلیه بانک‌ها در یک طرح عظیم (به وسعت همه خانوار‌ها)

 ارایه خدمات به شهروندان:

حفظ آرامش و اعتماد عمومی از طریق عدم تاخیر و اجرای شایسته پرداخت سهم خانوار‌ها از منابع طرح و از قلم نیافتادن هیچ یک از خانوار‌ها از لیست مشمولین.

 مطرح شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها در مجامع بین المللی:

تحسین برنامه ایران در خروج از اقتصاد یارانه‌ای توسط نهادهای معتبر بین المللی و معرفی ایران به عنوان یک تجربه استثنایی توسط صندوق بین المللی پول.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.