راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

بررسی کیفیت خدمات پرداخت الکترونیک کارتی در سال 1401 / افزایش 31درصدی تراکنش‌های ناتمام

بر اساس گزارش سال 1401 شاپرک از وضعیت صنعت پرداخت کشور، در سالی که گذشت حدود 49 میلیارد تراکنش در شبکه پرداخت کشور انجام شد که از این میان 92.6 درصد آنها تراکنش‌های موفق و 7.4 درصد آنها ناموفق بوده‌اند.

تعداد کل تراکنش‌ها نسبت به سال 1400، حدود 13 درصد رشد کرده و به تبع آن تعداد تراکنش‌های موفق از 92.40 به 92.6 رسیده و 0.2 درصد کاهش پیدا کرده است.

86.21 درصد از کل خطای‌های سال 1401 به خطای کاربری ارتباط دارد؛ شاپرک اعلام کرده که این نوع خطا به عملکرد شبکه پرداخت الکترونیک ارتباط ندارد و علت را باید از سمت کاربر و در دو حالت فراموشی رمز عبور و کمبود موجودی جویا شد. با این حال 11.67 درصد از خطا‌ها، خطای صادرکنندگی بوده و 1.33 درصد از خطا‌ها به پذیرندگان مربوط است. خطای کسب‌وکار با 0.63 درصد و خطای شاپرکی با 0.16 درصد هم در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در سال 1400 هم بیشترین خطا، با سهم 88.46 به خطای کاربری اختصاص داشت. خطا‌های صادرکنندگی نسبت به سال قبل 0.18 درصد بیشتر شده و خطای پذیرندگی 0.46 درصد رشد کرده است. خطاهای کسب‌وکاری هم 0.05 درصد بیشتر شده‌اند. براساس آمارهای شاپرک در بین خطاهای تراکنشی، تنها خطای شاپرکی است که نسبت به سال گذشته روندی نزولی داشته و از 0.24 درصد در سال 1400 به 0.16 درصد در سال 1401 رسیده است.

در بخش دیگری از گزارش سال شاپرک، میزان دسترس‌پذیری سوئیچ شاپرک و شبکه پرداخت الکترونیکی کشور در مقیاس سال 1401 بررسی شده است. اطلاعات این شاخص حاکی از دردسترس‌بودن 99.98درصدی خدمات شرکت شاپرک و 98.88درصدی کل شبکه پرداخت در سال 1401 است. (میزان دسترس‌پذیری کل شبکه پرداخت بر اساس کل تراکنش‌های خطادار شبکه پرداخت محاسبه شده است و تعداد تراکنش‌های دارای خطای کاربری در محاسبات این شاخص لحاظ نشده است.)

در نمودارهای زیر به ترتیب روند دسترس‌پذیری تراکنش‌های موفق سیستمی شاپرک و کل شبکه پرداخت در سال 1401 قابل مشاهده است.

کمترین و بیشترین درصد دسترس‌پذیری شاپرک به ترتیب در ماه‌های شهریور 1401 و مهر 1401 رخ داده است.

همچنین براساس این شکل، کمترین و بیشترین درصد دسترس‌پذیری شبکه پرداخت به ترتیب به ماه‌های
تیر و دی 1401 ارتباط دارد.


تراکنش‌های ناتمام شبکه پرداخت


شاخص میزان تراکنش‌های ناتمام رخ‌داده در شبکه الکترونیک پرداخت کارتی و روند آن در طول زمان، یکی از شاخص‌هایی است که بر کیفیت انجام عملیات و رضایت از شبکه پرداخت اثرگذار است. شاپرک تعداد تراکنش‌های ناتمام در ابتدا و انتهای سال 1401 به همراه میزان تغییرات این دست از تراکنش‌ها را اعلام کرده که براساس آن تعداد کل تراکنش‌های مغایرتی در سال 1401 عددی بالغ بر 7.172.896 برآورد شده است.

تعداد تراکنش‌های ناتمام در انتهای سال نسبت به ابتدای سال 1401، حدود 31 درصد افزایش پیدا کرده است. شاپرک اعلام کرده باتوجه به افت شدید تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت در فروردین‌ماه و رشد تعداد تراکنش‌ها در اسفندماه، این میزان افزایش تراکنش‌های ناتمام در شبکه قابل توجیه است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.