راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

شورای رقابت دستور توقف افزایش هزینه خدمات تلفن ثابت را صادر کرد

مرکز ملی رقابت در مصوبه‌ای شرکت مخابرات ایران را موظف کرد نظام خود را اصلاح و هزینه تمام‌شده خدمات را به‌صورت مجزا در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت درج کند؛ اما مخابرات از اجرای مصوبه سر باز زد و شورای رقابت دستور توقف افزایش هزینه خدمات تلفن ثابت را تا زمان ارائه هزینه تمام‌شده صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، در پانصد و نهمین جلسه این شورا به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت، شرکت مخابرات ایران موظف است با استقرار نظام حسابداری بهای تمام‌شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام‌شده هر یک از خدمات تمام‌شده این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده این شرکت درج شود؛ اما شرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده است.

بنابراین تا زمان ارائه دقیق هزینه ماهانه تمام‌شده خدمات تلفن ثابت، مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت مخابرات ایران، هرگونه تغییر در هزینه خدمات تلفن ثابت و اخذ وجوه اضافی، مغایر مصوبه شورای رقابت است و باید به قید فوریت متوقف شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.