راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

بانک‌ها مجاز به انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات از بخش دولتی شدند

در راستای توسعه ابزارهای اسلامی موجود در نظام بانکی کشور، انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی در پنجاه‌وششمین و پنجاه‌وهفتمین جلسه شورای فقهی به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس مصوبه مذکور، انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از بخش دولتی ناشی از خریدهای بخش دولتی (به‌ استثنای مطالبات ناشی از عقد سلف قبل از سررسید) خلاف شرع تشخیص داده نشد.

لازم به ذکر است که بر اساس مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه‌برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع شده است.

بر این اساس ضرورت دارد با توسعه ابزارهای اسلامی موجود در شبکه بانکی، بسترهای لازم جهت اجرایی‌شدن ماده قانونی مذکور فراهم شود و تصویب انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی، اقدامی مهم در این راستا محسوب می‌شود. 

گفتنی است چهارچوب اجرایی و سقف میزان استفاده از اوراق مذکور توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.  

همچنین، به‌منظور آگاهی مخاطبان، متن مصوبه مذکور در ذیل قسمت «قوانین و مقررات»، زیرمنوی «مصوبات شورای فقهی» در دسترس عموم قرار گرفته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.