راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

هشتادودومین گزارش اقتصادی شاپرک منتشر شد / رشد منفی 48/42 درصدی ابزار پذیرش اینترنتی

هشتادودومین گزارش اقتصادی شاپرک منتشر شد. بر اساس این گزارش در فروردین‌ماه 1401، بالغ بر 3.197 میلیون تراکنش با ارزش 5.439 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به اسفندماه 1400رشد منفی 11/33درصدی در تعداد و منفی 26/89 درصدی در ارزش ریالی داشته است.

جدول زیر آمار تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرک را در فروردین‌ماه 1401و درصد تغییرات آن نسبت به ماه گذشته را نشان می‌دهد.

جدول زیر نشانگر آمار تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرک در فروردین‌ماه 1401و ماه مشابه سال گذشته به همراه درصد تغییرات آن است. بر اساس اطلاعات این جدول، تراکنش‌های فروردین‌ماه 1401 به نسبت ماه مشابه سال ۱۳۹۹ از نظر تعداد 13/45 درصد و از نظر ریالی 32/45 درصد رشد داشته است.

تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به اسفندماه رشد منفی 13/46 درصدی داشته و به نظر می‌رسد علت این تغییر، کاهش منفی 8/79 درصدی تعداد ابزار کارت‌خوان فروشگاهی است. ابزارهای پذیرش اینترنتی در فروردین‌ماه 1401 نسبت به اسفندماه 1400 رشد منفی 48/42 درصدی را تجربه‌کرده‌اند. تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با کاهش منفی 61/48 درصدی همراه بوده است.

آمار سهم بازار هر یک از ابزارها به شرح زیر است:


عملکرد ماهیانه شرکت‌های پرداختی


در این بخش از گزارش با مطالعه شاخص‌های عملکرد تعدادی و مبلغی شرکت‌ها در کل و همچنین به تفکیک هر یک از ابزار‌های پذیرش و نوع سرویس، تصویری کلی از وضعیت آنها در صنعت پرداخت الکترونیکی کارت ترسیم شده است.

در شاخص سهم تعدادی تراکنش‌ها، شرکت «پرداخت الکترونیک سامان» با سهم 21/25 درصدی همچنان در جایگاه اول قرار دارد. در مؤلفه سهم مبلغی هم مانند ماه گذشته «به‌پرداخت ملت» با اختصاص سهم 20/17 درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت «پرداخت الکترونیک سامان»، دومین شرکت بازار، با این شرکت حدود 2 درصد است. این شاخص در مؤلفه تعدادی معادل 1/08درصد گزارش می‌شود.

مقایسه این دونمودار با شکل‌های مشابه در گزارش اسفندماه ۱۴۰۰ حکایت از آن دارد که در مؤلفه سهم تعدای جابه‌جایی بین دو شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد و پرداخت الکترونیک سداد رخ داده است. در مؤلفه سهم مبلغی جا‌به‌جایی‌ای اتفاق نیفتاده است.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش کارت‌خوان فروشگاهی نسبت به ماه گذشته با افزایش 0/54 درصدی به شرکت فن‌آواکارت تعلق دارد. پرداخت الکترونیک سامان در ابزار پذیرش اینترنتی با افزایش 2/94 درصدی، بالاترین تفاضل را نشان می‌دهد. شرکت به‌پرداخت ملت با افزایش 2/68 درصد افزایش بیشترین اختلاف سهم در مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی را داشته است.

همچنین عملکرد شرکت‌های الکترونیک دماوند و فراپردازان آروند امید به‌گونه‌ای است که کمترین مبلغ و تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش مختلف را به خود اختصاص داده‌اند.


سهم بازار بانک‌های پذیرنده


این شاخص گستره فعالیت هر یک از بانک‌ها در پذیرش تعداد و مبلغ تراکنش‌های پشتیبانی‌شده در شبکه شاپرک را نشان می‌دهد. در نمودارهای مربوطه ۹ بانک نخست با بالاترین سهم تعدادی و مبلغی در شبکه پرداخت آورده شده و سایر بانک‌ها در نمودار تحت عنوان سایر آمده‌اند.

«بانک ملت» با سهم 19/66 درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم 19/45 درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، همچنان با اختلاف زیاد، بالاترین سهم از پذیرش تراکنش‌های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک‌های پذیرنده قرار گرفته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت