راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

گامی دیگر در راستای انضباط پولی / اعطای خط اعتباری یا اضافه‌برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر است

بانک مرکزی به استناد حکم قانونی «ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها بدون دریافت وثیقه در قالب اضافه‌برداشت» تأکید کرد؛ از این پس اعطای خط اعتباری یا اضافه‌برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک بر اساس مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که صراحتاً تأکید کرده است: «اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه‌برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.» موارد زیر را به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد:

  • از این پس اعطای خط اعتباری یا اضافه‌برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود.
  • مقتضی است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در حال حاضر دارای اضافه‌برداشت می‌باشند، نسبت به تودیع وثیقه مطابق «دستورالعمل اجرایی انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» مصوب جلسه مورخ ۲۷‏‏/۱‏‏/۱۳۹۸ و اصلاحات بعدی آن از جمله ارز، طلا و اوراق بهادار نزد بانک مرکزی اقدام کنند.
  • بدیهی است در صورت عدم تسویه به‌موقع اضافه‌برداشت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخصی که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد، بانک مرکزی در چهارچوب سازوکاری مدون و مستمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد.

بانک مرکزی ضمن تأکید بر مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مؤکداً حسن اجرای بخشنامه ابلاغی را درخواست کرده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.