راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

بانک مرکزی شرایط بخشودگی سود اقساط وام را ابلاغ کرد

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای با هدف ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد تبصره 4 ماده 9 سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب شورای پول و اعتبار، نحوه محاسبه و تعیین میزان بخشودگی بخشی از سود مستتر در اقساط تسهیلات در صورت بازپرداخت قبل از سررسید را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه تأکید شده است بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی قبل از سررسید صرفاً در صورتی مشمول محاسبه بخشودگی بخشی از سود می‌شود که مبلغ پرداخت‌شده حداقل معادل مبلغ یک قسط کامل بوده و به مدت حداقل یک ماه زودتر از سررسید قسط به بانک‌‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ یا مؤسسه اعتباری غیربانکی پرداخت شود.

با هدف ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد تبصره 4 ماده 9 سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب جلسه مورخ 1390/10/20 شورای پول و اعتبار و همچنین تسهیل اجرای حکمی از مفاد فرم‌های یکنواخت اعطای تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، در صورتی که مشتری اقدام به تسویه پیش از موعد تمام یا قسمتی از بدهی خود کند، بانک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را متناسب با مدت باقی‌مانده تا سررسید قسط یا اقساط پرداخت‌شده، به‌عنوان پاداش به مشتری مسترد کند.

شایان ذکر است بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی قبل از سررسید صرفاً در صورتی مشمول محاسبه بخشودگی بخشی از سود می‌شود که مبلغ پرداخت‌شده حداقل معادل مبلغ یک قسط کامل بوده و به مدت حداقل یک ماه زودتر از سررسید قسط به بانک‌‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ یا مؤسسه اعتباری غیربانکی پرداخت شود.

از طریق این لینک می‌توانید نحوه محاسبه دقیق و تعیین ميزان بخشودگی بخشی از سود مستتر در اقساط تسهيلات در صورت بازپرداخت قبل از سررسيد را مطالعه کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.