راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

هفتادوپنجمین گزارش اقتصادی شاپرک منتشر شد / افزایش ۲۰درصدی مبلغ تراکنش در شهریورماه نسبت به مردادماه

هفتادوپنجمین گزارش اقتصادی شاپرک منتشر شد. طبق گزارش شهریور ۱۴۰۰ بالغ بر ۳.۴۳۰ میلیون تراکنش با ارزش ۶.۴۷۲ هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش‌ شده که نسبت به مردادماه رشد ۸.۴۹ درصدی در تعداد و ۲.۵۴ درصدی در ارزش ریالی داشته است.

همچنین جدول زیر آمار تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرک در شهریور ۱۴۰۰ و مدت مشابه سال گذشته به همراه درصد تغییرات آن را نمایش می‌دهد. تراکنش‌های شهریور ۱۴۰۰ به‌نسبت مدت مشابه سال ۱۳۹۹ از نظر تعدادی ۱۷.۳۸ درصد و از نظر ریالی ۳۲.۷۵ درصد رشد داشته است.

در جدول زیر هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی شهریور ۱۴۰۰در قیاس با مدت مشابه گذشته نمایش داده‌ شده است.

تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به مردادماه رشد منفی ۲.۱۹ درصدی را تجربه کرده‌اند که به نظر می‌رسد علت این تغییر، کاهش ۱.۸۷-درصدی تعداد ابزار کارت‌خوان فروشگاهی است. ابزارهای پذیرش اینترنتی در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به مرداد رشد ۴.۹۹- درصدی را تجربه و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با کاهش ۱.۱۳- درصدی همراه بوده است.

در جدول زیر، همان‌طور که مشخص است سهم کارت‌خوان فروشگاهی با ۷۵.۹۸ درصد بیشترین سهم از بازار را در اختیار دارد و ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی به‌ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در شهریور ۱۴۰۰، ۲۷۴ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش 26.99واحدی را تجربه کرده است. بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی است. در شهریورماه متوسط تعداد تراکنش‌های اینترنتی با افزایش ۱۵.۳۳ درصدی از ۱۲۱  تراکنش در مرداد ۱۴۰۰ به ۱۵۴ تراکنش رسیده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی ۸۱ تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با افزایش ۳.۶۷ واحدی همراه بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارت‌خوان فروشگاهی نیز با ۲۹.۰۴ واحد افزایش نسبت به مرداد ۱۴۰۰ به ۳۲۳ عدد در ماه رسیده است.

متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در مرداد ۱۴۰۰با افزایش ۱۸۱.۱۹میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به ۵۷۴.۶۱ میلیون ریال رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی نیز با افزایش ۰.۴۹ میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به ۸.۳۴ میلیون ریال به ازای هر ابزار در شهریورماه رسیده است.


عملکرد ماهیانه شرکت‌های پرداختی


در شهریور ۱۴۰۰ شرکت به‌پرداخت ملت در تعداد تراکنش‌ها از شرکت پرداخت الکترونیک سامان پیشی گرفته و با سهم تعدادی ۲۰.۴۲ درصد رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. این اختلاف، رقم اندکی معادل ۰.۰۶ درصد است. اما شرکت به‌پرداخت ملت با سهم ۱۹.۳۶ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، همچنان بیشترین سهم مبلغی را در اختیار دارد. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت پرداخت الکترونیک سامان دومین شرکت بازار با این شرکت، حدود ۱.۲۴ درصد است.

مقایسه دو شکل فوق با شکل‌های مشابه در گزارش مردادماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد هرچند میزان نوسانات این سهم‌ها در مؤلفه تعدادی چندان قابل توجه نیست، اما باعث جابه‌جایی بین شرکت‌های پرداخت الکترونیک سامان و به‌پرداخت ملت و نیز دو شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش و پرداخت الکترونیک سداد شده است. نوسانات سهم‌ها در مؤلفه مبلغی قابل توجه نبوده و جابه‌جایی بین شرکت‌ها رخ نداده است.


سهم بازار بانک‌های پذیرنده


این شاخص گستره فعالیت هر یک از بانک‌ها در پذیرش تعداد و مبلغ تراکنش‌های پشتیبانی‌شده در شبکه شاپرک را نشان می‌دهد.


نمودار فوق، سهم مبلغی هر یک از بانک‌های پذیرنده از کل جمع مبلغ تراکنش‌های صنعت پرداخت در مردادماه ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. مقایسه دو شکل بالا نشان می‌دهد بانک ملت با سهم ۲۰.۲۲ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۳۵.۱۹ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، همچنان با اختلاف زیاد، بالاتریی سهم از پذیرش تراکنش‌های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک‌های پذیرنده قرار گرفته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.