راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی ۵۱ درصد افزایش یافت

 تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی پنج‌ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۹۰۰۷.۸ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، مبلغ  ۳۰۵۴.۹ هزار میلیارد ریال، یعنی معادل ۵۱.۳ درصد، افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی پنج‌ماهه ابتدای سال جاری مبلغ ۶۱۰۳.۶ هزار میلیارد ریال و معادل ۶۷.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در پنج‌ماهه ابتدای سال جاری معادل ۲۱۹۱.۸ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۵.۹ درصد از منابع به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی است.

از ۲۷۵۵.۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل ۷۹.۵ درصد آن یعنی مبلغ ۲۱۹۱.۸ هزار میلیارد ریال، در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی پنج‌ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.